Teostame teenustööna kodu – ja metsloomade karusnahkade (karvadega) parkimist alljärgneva hinnakirja alusel:

10 EUR
jänes, küülik, nugis, tuhkur

20 EUR
kobras, kährik, rebane, mäger, saarmas, metskits
lammas, kits

30 EUR
hüljes

60 EUR
hunt, ilves, hirv

60-100 EUR
metssiga

100-120
põder