Teostame teenustööna kodu – ja metsloomade karusnahkade (karvadega) parkimist alljärgneva hinnakirja alusel:

10 EUR
jänes, küülik, nugis, tuhkur

25 EUR
kobras, kährik, rebane, mäger, saarmas

30 EUR
hüljes, metskits, lammas, kodukits

65 EUR
hunt, ilves

60-100 EUR
metssiga, hirv

100-150
põder

60-300
veis. noorloomad 60-150, suured 150-300